Ωτοβελονισμός

Τί είναι: Ο Ωτοβελονισμός είναι μία σχετικά πρόσφατη και σύγχρονη μέθοδος (η πρώτη συστηματική περιγραφή και χρήση ήταν από τον Nogier τη δεκαετία του '60). 
 
Πού εφαρμόζεται: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 
α) συμπληρωματικά με τη λαμβανόμενη αγωγή σε πολλές παθήσεις, ή
β) ως μόνη θεραπευτική μέθοδος  σε κάποιες περιπτώσεις, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα χορήγησης μιας φαρμακευτικής αγωγής (πχ. σε ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια, αντενδείξεις στη συγχορήγηση φαρμάκων, αλλεργία σε κάποια φάρμακα).
 
Ενείξεις για τη χρησιμοποίηση του Ωτοβελονισμού αποτελεί ένα εύρος παθήσεων που αφορούν  (α)σωματικά συμπτώματα (μυοσκελετικές παθήσεις, τον πόνο οποιασδήποτε αιτιολογίας), καθώς και (β) μη σωματικά συμπτώματα και προβλήματα (όπως αγχώδεις εκδηλώσεις, απώλεια σωματικού βάρους και διακοπή του καπνίσματος), όλα σε συνδυασμό με την αντίστοιχη φαρμακευτική αγωγή, εφόσον δύναται να χορηγηθεί.
 
Πώς εφαρμόζεται: Η θεραπευτική αυτή μέθοδος περλαμβάνει την εφαρμογή στο πτερύγιο του αυτιού και σε προσεκτικά επιλεγμένα σημεία (ειδικά για τον κάθε ασθενή), πολύ μικρών βελόνων (μήκους από 0,3-1,2mm) που ονομάζονται ημιμόνιμες καθώς κολλούνται με αυτοκόλλητη ταινία πανω στο αυτί. 
Αντί για βελόνες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο, είτε σπόροι Vaccarea, είτε μεταλλικά σφαιρίδια. 
Παραμένουν τοποθετημένα από 10-20 ημέρες, και στην επόμενη συνεδρία αντικαθίστανται με καινούργια. 
 
Συχνότητα: Η συχνότητα και ο αριθμός των θεραπευτικών συνεδριών ποικίλλουν ανάλογα με τη βαρύτητα και τη χρονιότητα των παθήσεων. (1 συνεδρία ανά 10-20 ημέρες και συνολικά από 6-12 συνεδρίες). 
 
Συνολικά, πρόκειται για μία σύγχρονη και ασφαλή μέθοδο που έχει εφαρμογή σε πολλές παθήσεις.