Νόσος Parkinson

Η νόσος Parkinson ανήκει στην κατηγορία των Νευροεκφυλιστικών παθήσεων. 
Η κλινική συμπτωματολογία της δεν είναι πάντα εμφανής εξ'αρχής.
 
Περιλαμβάνει την τρομώδη εκδήλωση της νόσου (συνήθως, αλλά όχι πάντα), η οποία είναι πιο έκδηλη, καθώς και τη δυσκαμπτική μορφή, η οποία είναι και πιο δύσκολη στο να γίνει αντιληπτή, και πολλές φορές πρέπει να περάσουν αρκετοί μήνες (ή και χρόνια) μέχρι να ζητηθεί η συνδρομή του Νευρολόγου.
 
Επίσης υπάρχουν και μή κινητικά συμπτώματα, που περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα διαταραχών.
Η φαρμακευτική αντιμετώπιση ποικίλλει καθώς υπάρχουν διαθέσιμα αρκετά φάρμακα για την αντιμετώπιση του.