Κεφαλαλγία

Η κεφαλαλγία αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα, που προκαλεί περιορισμό της δραστηριότητας πολλών ανθρώπων.
Περιλαμβάνει 2 βασικές κατηγορίες, τις πρωτοπαθείς (στις οποίες δεν ανευρίσκεται κάποιο παθολογικό αίτιο), και τις δευτεροπαθείς κεφαλαλγίες (που είναι συνέπεια κάποιας παθολογικής οντότητας).
 
Στις Πρωτοπαθείς κατατάσσονται μεταξύ άλλων, οι 4 κύριες (και πιο συχνές) μορφές κεφαλαλγίας που έιναι:
α) Ημικρανία
β) Κεφαλαλγία τάσεως
γ) Αθροιστική κεφαλαλγία
δ) Τριδυμική κεφαλαλγία του αυτονόμου
 
Στις Δευτεροπαθείς κεφαλαλγίες, τα αίτια τα οποία συνήθως ανευρίσκονται είναι:
α) Φλεγμονές των ιγμορίων
β) Ανεύρυσμα εγκεφάλου
γ) Αρτηριακή υπέρταση
δ) Γλαύκωμα
ε) Όγκοι εγκεφάλου
 
Ανάλογα με τη μορφή υπάρχει η αντίστοιχη αντιμετώπιση (με φαρμακευτική ή άλλης μορφής αγωγή).